Forumana.com, Forum, Forum Sitesi, Forumlar

Forum KayıtForum Kayıt ForumForum OyunlarOyunlar MesajlarMesajlar GruplarGruplar Üye GruplarıYönetim RadyoFM DinleRadyoFM TwitterTwitter FacebookFacebook İletişimİletişim
 


Forum Forumlar Forum Sitesi Forum Grup Forum Albüm Forumları Okudum
Go Back   Forumana.Com - Forum, Forumlar, Forum Sitesi Din Bölümü İslamiyet Sahebe ve İslam Alimleri

ABDULLAH BİN SELÂM (Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî.)

 Sahebe ve İslam Alimleri forumunda yer alan ABDULLAH BİN SELÂM (Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî.) konusu, ABDULLAH BİN SELÂM (Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî.) ABDULLAH BİN SELÂM (Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî.) ABDULLAH BİN SELÂM (Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî) ...Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 27-Şubat-2012, 15:06   #1 (permalink)
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
Doğru ABDULLAH BİN SELÂM (Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî.)

ABDULLAH BİN SELÂM (Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî.)

ABDULLAH BİN SELÂM (Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî)


Abdullah bin Selâm hazretleri, Eshâb-ı kirâmdan olup, Ensârın büyüklerindendir Medîne"deki Yahûdî Benî Kaynuka kabîlesinden idi Soyu HzYûsüf"e dayanıyordu Asıl ismi Husayn idi Müslüman olunca Resûlullah efendimiz ona Abdullah ismini verdi

Îmân etmeden önce, Yahûdî âlimlerinden idi Müslüman olması çok ibretlidir Müslüman oluşunu kendisi şöyle anlatır:

Âhir zaman peygamberi

"Babam Yahûdîlerin ileri gelen âlimlerinden idi Bana Tevrat"ı okutur, dindar yetişmem için elinden geleni yapardı Bir gün âhir zaman Peygamberinin alâmetlerini ve yapacağı işleri anlatarak dedi ki:

- Eğer âhir zaman Peygamberi, Hârûn aleyhisselâmın neslinden ya"nî kendi kavmimizden gelirse inanırım, başka kavimden gelirse inanmam! Sen de inanma!

Resûlullah efendimiz Medîne"ye hicret etmeden önce babam vefât etti

Resûlullah efendimiz Medîne"ye hicretinden önce, Mekke"de Peygamberliğini açıkladıktan sonra, sıfatlarına ve yaptığı işlere baktım, tıpa tıp babamın anlattıklarına uyuyordu Fakat, kavmimizin ileri gelenleri, sırf Arab kavminden geldi diye Resûlullaha karşı çıkıyorlardı Tevrat"ta bildirilen alâmetler gâyet açıktı

Bir gün Yahûdîlerin hurma bahçelerine gittim Kendi aralarında, "Arabların adamı geldi!" diye konuşuyorlardı Bu sözü duyunca beni bir titreme tuttu Elimde olmadan "Allahü Ekber" diye bağırdım Benim tekbîr getirdiğimi gören halam Hâlide binti Hâris bana kızıp dedi ki:

- Allah seni umduğuna kavuşturmasın, elini boşa çıkarsın? Vallahi sen Mûsâ bin İmrân"ın geleceğini işitmiş olsaydın bundan fazla sevinmezdin

Ben de ona şöyle karşılık verdim:

- Ey hala! Vallahi O, Hz Mûsâ gibi Peygamberdir Mûsâ aleyhisselâmın tevhîd dînindendir Buna niçin karşı çıkıyorsunuz?

- Ey kardeşimin oğlu! Yoksa o Kıyâmete yakın gönderileceği bize bildirilen Peygamber midir?

- Evet

- Öyleyse sevinmekte haklısın

Dayanamayıp, Resûlullahı görmek için bulunduğu yere gittim Daha ilk gördüğümde kendi kendime, "Bu güzel yüzün sâhibi yalan söyliyemez!" dedim Resûlullah insanlar arasına oturmuş, onlara nasîhat ediyordu İlk işittiğim hadîs-i şerîf şuydu:

- Selâmı aranızda yayınız, aç kimseleri doyurunuz, sıla-i rahm yapınız, yakın akrabalarınızı ziyâret ediniz! İnsanlar uykuda iken namaz kılınız! Böylece Cennete selâmetle girersiniz

Allah birdir

Sonra bana dönüp sordu:

- Sen Medîne âlimi İbni Selâm değil misin?

- Evet

- Ey Abdulah, Allah için söyle! Tevrat"ta benim vasıflarımı okuyup öğrenmedin mi?

- Evet, öğrendim Yâ Resûlallah cenâb-ı Hakkın sıfatlarını söyler misin?

Resûlullah efendimiz bana İhlâs sûresini okudu

"De ki: O Allah birdir Hiçbir şey O"nun dengi değildir!" meâlindeki âyet-i kerîmeyi işitince:

- Şehâdet ederim ki, Allahtan başka ilâh yoktur Sen O"nun kulu ve resûlüsün, diyerek îmân ettim

Abdullah bin Selâm Müslüman olduktan sonrasını şöyle anlatıyor:

Müslüman olduktan sonra Resûlullaha dedim ki:

- Yâ Resûlallah! Yahûdîler kadar, yalancı, inatçı, zâlim kimse yoktur Hiçbir iftirâdan çekinmezler Şimdi benim Müslüman olduğumu öğrenirlerse olmadık iftirâ ederler, bunu açıklamadan önce onlara beni sorunuz!

Çok büyük âlimimizdir

Sonra ben bir perdenin arkasına saklandım Resûlullah bir grup Yahûdîyi çağırdı Onlara sordu:

- Aranızdaki Husayn [Abdullah] bin Selâm nasıl bir kimsedir?

- Çok büyük bir âlimimizdir Onun gibi hayırlı birisi az bulunur O doğru sözlüdür

- Eğer o Müslüman olduysa siz ne dersiniz?

- Allah onu böyle birşeyden korusun!

Sonra saklandığım yerden çıkıp dedim ki:

- Ey Yahûdî topluluğu, Allahtan korkunuz! Size geleni kabûl ediniz! Allaha yemîn ederim ki, siz Resûlullahın hak Peygamber olduğunu biliyorsunuz Çünkü alâmetleri Tevrat"ta açık olarak yazılıdır Başka kavimden geldiği için inadınızdan îmân etmiyorsunuz Ben şehâdet ederim ki, Allahtan başka ilâh yoktur Ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed aleyhisselâm Allahın resûlüdür

Bunun üzerine Yahûdîler:

- Bizim en kötümüz budur Aramızda bundan daha kötü biri yoktur, deyip olmadık iftirâlar etmeye başladılar Peygamber efendimiz Yahûdîlere dönüp buyurdu ki:

- Birinci şehâdetiniz bize kâfidir, ikincisi ise lüzûmsuzdur

Hz Abdullah hemen evine döndü Ailesini ve akrabalarını İslâmiyete da"vet etti Halası da dâhil hepsi Müslüman oldular

O"nun îmân etmesi Yahûdîleri çok kızdırdı Bunun için kendisini sıkıştırmaya başladılar Hattâ Yahûdî âlimlerinden ba"zıları:

- Araplardan peygamber çıkmaz Senin adamın hükümdardır, diyerek, Abdullah bin Selâm"ı İslâmiyetten vazgeçirmeye kalkıştılarsa da muvaffak olmadılar

Kendisi ile birlikte Sa"lebe bin Sa"ye, Üseyd bin Sa"ye, Esed bin Ubeyd ve ba"zı Yahûdîler samîmî olarak Müslüman oldular Fakat ba"zı Yahûdîler dediler ki:

- İslâmiyete yalnız bizim kötülerimiz inandı Eğer, onlar hayırlılarımızdan olsalardı, atalarının dînini bırakmazlardı

Bunun üzerine inen âyet-i kerîmede meâlen şöyle buyuruldu:

(Onların, Ehl-i kitabın hepsi bir değildir Ehl-i kitabın içinde bir cemâ"at vardır ki, onlar gece vakitlerinde secdeye kapanarak Allahın âyetlerini okurlar) [Al-i İmran: 113]

Âdil şâhid

Abdullah bin Selâm"ın îmân ettiğine ve fazîletine Kur"ân-ı kerîmin şu âyet-i kerîmesinin şehâdet ettiğini müfessîrler ifâde etmektedirler Bu âyet-i kerîme meâlen şudur:

(İnkâr edenlere de ki: Eğer Kur"ân-ı kerîm Allah tarafından gönderilmiş olup da siz inanmayıp inkar ettiyseniz ve İsrailoğullarından bir şâhid Kur"ân-ı kerîmi benzerine, Tevrat"a göre bu da Allah kelâmıdır diye şehâdet edip inandı da siz yine de büyüklük taslarsınız, bana söyleyin kendinize yazık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalim milleti doğru yola eriştirmez) [Ahkâf: 10]

Tefsîr âlimlerine göre, âyetteki İsrailoğullarından bir şâhid olarak bahsedilen kimse Abdullah bin Selâm"dır Çünkü O kendi milletine:

- Hz Mûsâ"ya inen Tevrat"ı Allah kelâmı olarak kabûl edip de Hz Muhammed"i ve O"na inen Kur"ân-ı kerîmi inkâr etmek zulümdür, diyerek Müslüman olmuştur

Abdullah bin Selâm hazretleri, Yahûdî âlimi iken Müslüman olup îmân ile şereflenince, kendini tamamen İslâm dînine verdi Yahûdilerin kendisi hakkında uydurdukları iftirâlara kulak asmadı Kur"ân-ı kerîme dört elle sarılıp, Resûlullahı bir gölge gibi takip etmeye başladı Peygamber efendimiz onun hakkında buyurdu ki:

- Cennetlik birini görmek istiyen, Abdullah bin Selâm"a baksın

Bahçede gördüm

Bir gün Resûlullahın huzûruna gelip dedi ki:

- Yâ Resûlallah, rü"yâmda kendimi bir bahçede gördüm Bahçenin içinde demirden bir direk vardı Direğin bir ucu yerde, bir ucu gökte idi Yukarısında bir kulp, bir çember vardı Bana, "Haydi bu direğe çık!" denildi Ben de "Gücüm yetmez" dedim Bunun üzerine yanıma birisi gelerek, sırtımdaki elbiseyi çıkardı Böylece rahatça direğin tepesine çıktım, kulpundan tuttum "İyi tut, bırakma!" diye de tenbîh edildi Böylece direğin kulpu elimde olduğu hâlde uyandım

Peygamber efendimiz rü"yâsını şöyle ta"bîr etti:

- Gördüğün bahçe İslâm dînidir Direk de İslâm dîninin direği, tevhîdidir O kulp da sağlam olan îmândır Sen ölünceye kadar İslâm dîni üzere yaşayacaksın!

Başka bir zamanda Peygamber efendimiz, Eshâbı ile sohbet ederken buyurdu ki:

- Şu kapıdan ilk girecek olan, Cennet ehlinden biridir

Eshâb-ı kirâm merakla kimin gireceğini beklerken, Abdullah bin Selâm"ın girdiğini gördüler Daha sonra bu müjdeli haberi kendisine bildirerek sordular:

- Yâ Abdullah, bu dereceye hangi amel ile ulaştın?

- Ben zayıf bir kimseydim En kuvvetli ümidim, kalb selâmeti ya"nî kimseye karşı içimde kötülük beslememem ve boş sözleri terk etmemdir Bundan başka beni kurtaracağından ümitli olduğum bir amel bilmiyorum

Kibirli Cennete girmez

Abdullah bin Selâm hazretleri nefsini kötü huylardan ve isteklerden tamamen temizleyip terbiye etmişti Kendisi zengin olduğu hâlde, ba"zan Medîne çarşısında sırtında yük taşıdığı görülürdü Bir gün yine onu bu hâlde görenler dediler ki:

- Senin çocukların, hizmetçilerin var Bu işleri niçin onlara gördürmüyorsun?

- Evet bu işleri görecek kimselerim vardır Fakat ben nefsimi denemek istiyorum Böyle işler nefsime ağır geliyor mu, gelmiyor mu? Maksadım bunu anlamaktır Çünkü Peygamber efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde, (Kalbinde hardal tanesi kadar kibir, büyüklenme bulunan kimse, Cennete girmiyecektir) buyurmuştur Başka bir hadîs-i şerîflerinde de, (Meyve veya herhangi bir şeyi kendi eliyle evine ***üren, kibirden uzaklaşmıştır) buyurmuştur İşte bunun için yükümü kendim taşıyorum

Abdullah bin Selâm hazretleri, Hz Osman"ın şehâdeti esnâsında yanında bulunuyordu İsyâncılara dedi ki:

- Tarihte öldürülen her peygamber için yetmiş bin asker öldürülmüştür Öldürülen her halîfe için de onbeş bin kişi öldürülmüştür Gelin bu işten vazgeçin! Yoksa âhirette bunun cezâsını çok şiddetli olarak çekeceksiniz! Ayrıca Hz Osman"ın üzerinizde çok hakkı vardır

Fakat âsîler sözünü dinlemediler, ayrıca kendisine hakâret ettiler

Hz Abdullah hakikaten, ahlâk ve ilim ile kendini süsleyen Cennetlik insanlardan idi

Eshâb-ı kirâmdan Mu"âz bin Cebel, 639"da Suriye taraflarında ortaya çıkan veba hastalığına yakalanmıştı Vefât edeceği sıralarda, başucunda ağlayan talebesi Yezid bin Âmire"ye dedi ki:

- Niçin ağlıyorsun?

- Ben dünya için ağlamıyorum İlmi senden öğrenmekteydim, bunu kaybedeceğime üzülüyorum!

Bunun üzerine Mu"âz bin Cebel buyurdu ki:

İlim kaybolmaz

- İlim benim vefâtımla kaybolmaz Benden sonra ilmi şu dört kişiden öğren: Abdullah bin Mes"ud"dan, Abdullah bin Selâm"dan, çünkü Resûlullah onun hakkında, "O, Cennetlik olan on kişinin onuncusudur" buyurdu Hz Ömer"den ve Selmân-ı Fârisî"den öğren

Abdullah bin Ömer şöyle anlatır:

Medîne"de bir takım Yahûdî topluluğu Resûlullaha gelerek dediler ki:

- Senin getirdiğin dinde recm var mıdır?

Resûlullah efendimiz de onlara sordu:

- Recm cezâsı hakkında Tevratta ne yazıyor?

- Tevratta recm cezâsı yoktur

Abdullah bin Selâm Yahûdîlere dedi ki:

- Yalan söylüyorsunuz! Tevratta recm âyeti vardır

Bunun üzerine Tevratı getirip açtılar Yahûdîlerden birisi elini recm âyetinin üzerine ko***** bundan önceki ve sonraki âyetleri okumaya başladı Abdullah bin Selâm ona:

- Elini kaldır! dedi

O da elini kaldırınca recm âyeti göründü O zaman Yahûdîler dediler ki:

- Ey Muhammed! Abdullah bin Selâm doğru söyledi Tevratta hakikaten recm âyeti vardır

Birgün Hz Abdullah bin Selâm, Ka"b-ül Ahbâr"a şöyle bir soru sordu:

- Âlimler ilmi öğrenip zihinlerine yerleştirdikten sonra, onu oradan söküp atan nedir?

Hz Ka"b dedi ki:

- Tama", hırs ve ihtiyaç peşinden koşmaktır

Hırsın kaynağı

Birisi de Fudayl bin Iyâd"a dedi ki:

- Ka"b"ın bu sözünü bana izâh eder misin?

Bunun üzerine Fudayl şöyle cevap verdi:

-Tama", insanın bir şeyi araması ve mukaddes değerlerini bu uğurda fedâ etmesi demektir Hırs ise nefsinin herşeyi istemesi, senin de onun istediklerini yerine getirmendir

Bunun için de ona buna, kötü insanlara vb ihtiyacın olur İhtiyacını yerine getirenler de seni burnundan yakalamış olurlar

Ya"nî seni emirleri altına alırlar, istedikleri yerlere sürüklerler, sen de onlara boyun eğersin

Onlar hasta oldukları zaman, dünya sevgisinden dolayı onların ziyâretlerine gider, tesadüf ettiğin zaman kendilerine selâm verirsin

Bu verdiğin selâmı, yaptığın ziyâreti Allah rızâsı için yapmazsın Eğer bu kimselere ihtiyaç göstermezsen, senin için çok daha hayırlı olurdu Bu benim sana anlattığım, yüz hadîs-i şerîf rivâyet etmekten senin için daha hayırlıdır.

» ABDULLAH BİN SELÂM (Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî.) - www.forumana.com

  Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla

Yukarıdaki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.

Etiketler
abdullah, alâmetlerini, bin, gorup, musluman, olan, resulullahin, sahâbî, selam, tevratta


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 13:02.

Forum Künyemiz
Uyarı

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2011 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
Açılış Tarihi : 05.12.2011
Kuruluş Tarihi : 20.11.2011
Hazırlayan & Tasarlayan : Forumana.Com
 

Sosyal paylaşım platformu olan Forumana.Com sitemizde, kullanıcılar 5651 sayılı kanunun ilgili maddesine ve TCK'nın 125. maddesine göre yaptıkları paylaşımlardan sorumludur, kullanıcı kaynaklı herhangi bir durumdan Forumana.Com sitesi sorumlu değildir. Tüm hukuksal bildirimleriniz/sorunlarınız/istekleriniz ve şikayetleriniz için İletişim panelinden bizlere ulaşabilirsiniz, Forumana.Com yönetimi en geç "3" iş günü içerisinde dönüş yapacaktır. Platformumuz; kişilik ve telif hakları korunumu, illegal paylaşım ve korsanla mücadele konusunda yetkililere yardımcı olmayı ilke edinmiştir.

Forum, Forumlar, Forum Sitesi, Etiket, Sitemap, Arşiv