PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türkçe


 1. 8. Sınıf Türkçe Evren Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları
 2. Kısaltmaların Yazımı
 3. Boğum nedir, ne demektir?
 4. Dilekçe nedir, ne demektir?
 5. Ek ve kök tahlil çalışması nasıl yapılır?
 6. Bozkurt Destanı ne zaman oluşmuştur ?
 7. -de, -da eki hangi durumlarda bitişik, hangi durumlarda ayrı yazılır?
 8. Soy kelimesinin anlamı nedir?
 9. Duygusal İfade Nedir? Örnekler
 10. 1. Sınıf Nokta Birleştirme Çalışmalarına Resimli Örnekler
 11. Kompozisyon Nedir?
 12. Kompozisyon Türleri
 13. Kompozisyon - Kompozisyon Nasıl Yazılır?
 14. Grup ve Kurum Arasındaki Benzerlik ve Farklar
 15. Paylaşma ve Yardımlaşma Arasındaki Fark Nedir?
 16. Olgu ve Olay Arasındaki Fark Nedir? Örnekler
 17. Yaklaşma Fiili Nedir? - Yaklaşma Fiiline Örnek
 18. Durum Fiili Nedir? - Durum Fiiline Örnek
 19. Dil Kirliliği / Gönül Kirliliği
 20. Yalın bağlaçlar nedir -Yalın bağlaçlar ile ilgili örnekler
 21. Türkçede kullanılan başlıca edatlar nelerdir?
 22. Anlatım Bozuklukları Çözümlü Sorular
 23. Benzer olarak ile ilgili cümle
 24. Battalnamenin Özellikleri
 25. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatının Genel Özellikleri
 26. Murabba Nedir? - Murabbanın Özellikleri
 27. Musammat - Musammat Nedir?
 28. Betimleyici Anlatıma Örnekler
 29. Beyit - Beyit Nedir? - Edebiyatta Beyit
 30. Beyit Örnekleri - Örnek Beyitler
 31. Beş Hececiler'in Özellikleri Nelerdir?
 32. Bilimsel Metin Nedir?
 33. Bilimsel Metin - Bilimsel Metinlerin Özellikleri - Bilimsel Metine Örnek
 34. Kompozisyon - Kompozisyon Nasıl Yazılır?
 35. Otobiyografi - Otobiyografi Nasıl Yazılır?
 36. Fabl nedir fabl türünün özellikleri nelerdir
 37. Türk dil kurumunun kuruluş amacı ve tarihi
 38. Köşe Yazısı Nedir
 39. Dilekçe Nedir
 40. Röportaj Nedir Kısaca
 41. Dil Bireyin Kültürünün Oluşmasında Ne Ölçüde Etkilidir
 42. Deneme Türünün Özellikleri Nelerdir
 43. Fiilimsiler Cümlede Nasıl Bulunur
 44. Gerçek Anlam Nedir
 45. Eş Sesli Kelimelere Örnekler
 46. Mektup Nedir? - Mektup Nasıl Yazılır?
 47. Eş Anlamlı Kelimelere Örnekler
 48. Neden Sonuç Cümleleri
 49. Kişileştirme Nedir? - Kişileştirme Örnekleri
 50. Benzetme Nedir
 51. Öznel Yargılı Cümleler
 52. Konuşmada Yapılan Anlatım Bozuklukları Nelerdir
 53. Dilimizi Yabancı Dillerden Korumak İçin Neler Yapabiliriz
 54. Nesnel Cümlelere Örnekler
 55. Türkçe / Edebiyat Terimleri Sözlüğü
 56. Zıt Anlamlı Kelimeler
 57. 3.Sınıf Türkçe Dersi Değerlendirme Test Soruları - 8
 58. 3.Sınıf Türkçe Dersi Değerlendirme Test Soruları - 7
 59. 3.Sınıf Türkçe Dersi Değerlendirme Test Soruları - 6
 60. 3.Sınıf Türkçe Dersi Değerlendirme Test Soruları - 5
 61. 3.Sınıf Türkçe Dersi Değerlendirme Test Soruları - 4
 62. 3.Sınıf Türkçe Dersi Değerlendirme Test Soruları - 3
 63. 3.Sınıf Türkçe Dersi Değerlendirme Test Soruları - 2
 64. 3.Sınıf Türkçe Dersi Değerlendirme Test Soruları - 1
 65. .Sınıf Türkçe Dersi Test Soruları ve Cevapları
 66. 3.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem Yazılı Soruları
 67. 3.Sınıf Türkçe Dersi Test Soruları (25 Soru)
 68. 3.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları
 69. 3.Sınıf Türkçe Dersi Değerlendirme Testi
 70. Eş anlamlı-Zıt anlamlı kelimeler
 71. Alfabetik Eş Anlamlı Sözcükler
 72. Dilimizi Yabancı Dillerin Etkisinden Korumak İçin Ne Yapmalıyız
 73. Sözcük Türleri 8.sınıf
 74. PARÇADA ANLAM (PARAGRAF) 8.sınıf
 75. YAZIM KURALLARI - İMLA KURALLARI İLE İLGİLİ KONU ANLATIM 8.sınıf
 76. Cümlede Anlam (8.sınıf)
 77. Sözcükte Anlam (8.sınıf)
 78. 7. Sinif tÜrkÇe sinavi - 6
 79. 7. Sinif tÜrkÇe sinavi - 5
 80. 7. Sinif tÜrkÇe sinavi - 4
 81. 7. Sinif tÜrkÇe sinavi - 3
 82. 7. Sinif tÜrkÇe sinavi - 2
 83. 7. Sinif tÜrkÇe sinavi - 1
 84. Anlam Kayması - Anlam Kayması Nedir?
 85. Bağlaç Olan de - Bağlaç Olan de'nin Yazılışı
 86. Bağlaç Olan ki - Bağlaç Olan ki'nin Yazılışı
 87. Bağlaç Olan ne - Bağlaç Olan ne'nin Yazılışı
 88. Soru Ekleri Nasıl Yazılır ?
 89. İken Eki
 90. Mastar Eklerinin Yazılışı
 91. Mastar Ekleri - Mastar Ekleri Nelerdir ?
 92. İsim Yapan Yapım Ekleri
 93. İsİmden İsİm yapan ekler
 94. Fİİlden İsİm yapan ekler
 95. Sayıların Yazımı - Sayıların Yazılışı
 96. Sayıların Yazımı İle İlgili Kurallar ve Örnekler
 97. Alıntı Kelimelerin Yazılışı
 98. İkilemelerin Yazılışı
 99. Pekiştirmelerin Yazımı
 100. Niteleme Zarfları
 101. Kesinlik Yineleme Olasılık Yaklaşıklık Üleştirme ve Sınırlama Zarfları
 102. Zarflar - Zarflar Konu Anlatımı
 103. Ses Olayları Konu Anlatımı
 104. Ünsüz Düşmesi Örnekler - Ünsüz Düşmesi Örnek
 105. Ünsüz Düşmesi İle İlgili Cümleler
 106. Küçük Ünlü Uyumuna Uymayan Kelimeler
 107. Küçük Ünlü Uyumu Kuralları
 108. Büyük ve Küçük Harflerin Kullanımı
 109. Ünlü Harfler
 110. Ünsüz Harfler Nelerdir?
 111. Bağlaç Nedir?
 112. Türkçe’nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
 113. Yay Ayracı Nedir Nerelerde Kullanılır?
 114. Kip Ekleri - Türkçede Kip Ekleri
 115. Yapım Ekleri - Yapım Ekleri Nelerdir?
 116. Ek Fiil (Ek Eylem) ve Ek Fiil Örnekleri
 117. Ünlü Düşmesi (Hece Düşmesi)
 118. Virgülün Kullanıldığı Yerler - Virgül İşaretinin Kullanıldığı Yerler
 119. Noktanın Kullanıldığı Yerler - Nokta İşaretinin Kullanıldığı Yerler
 120. Dil Bilgisi Tarihçesi
 121. Dil Bilgisinin Önemi
 122. Dil Bilgisi Nedir?
 123. 6.Sınıf Türkçe Konuları
 124. Sözcükte Anlam Testi 8.Sınıf
 125. Cümlenin Öğeleri 8.Sınıf
 126. Anlatım Bozuklukları 8.Sınıf
 127. Yazı Türleri Konu ve Testi 8.sınıf
 128. Söz Sanatları 8.sınıf
 129. Sözcük Türleri 8.sınıf
 130. Parçada Anlam 8.sınıf
 131. Yazım Bilgisi 8.sınıf
 132. Cümlede Anlam (8.sınıf)
 133. Sözcükte Anlam (8.sınıf)
 134. Türkçede ses Olayları
 135. Ekler
 136. Imlâ kuralları
 137. Türkçe’de dil ve ses bilgisi
 138. Zarflar
 139. Zamirler
 140. Yapım ekleri
 141. Noktalama İŞaretlerİ
 142. SÖzcÜk tÜrlerİ
 143. İsim ve isim tamlamaları
 144. Zarflar ve Zarfların Türkçe'de Kullanılışı
 145. 8. Sınıf Türkçe konuları
 146. 5.Sınıf Cümlede Anlam Konu Anlatımı
 147. 5.Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Test Soruları - 1
 148. 5.Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Test Soruları
 149. 7. Sınıf Türkçe Soruları Cevap Anahtarlı 1
 150. 7. Sınıf Türkçe Soruları Cevap Anahtarlı 2
 151. 7. Sınıf Türkçe Soruları Cevap Anahtarlı 3
 152. 7. Sınıf Türkçe Soruları Cevap Anahtarlı 4
 153. 7. Sınıf Türkçe Soruları Cevap Anahtarlı 5
 154. 7. Sınıf Türkçe Soruları Cevap Anahtarlı 6
 155. Zamirler Konu Testi - 2 (6. Sınıf)
 156. Noktalama İşaretleri Uygulama - 1 (6. Sınıf)
 157. Şiir Bilgisi (6. Sınıf)
 158. Yazım (İmla) Kuralları (6. Sınıf)
 159. Yapılarına Göre Kelimeler
 160. Zamirler (Adıllar) (6. Sınıf)
 161. Ses Bilgisi (6. Sınıf)
 162. Paragrafta Yapı (8. Sınıf)
 163. Sıfatlar (Önadlar) (8. Sınıf)
 164. Şiir Bilgisi (8. Sınıf)
 165. Şiir Türleri (8. Sınıf)
 166. Sözcükte Anlam (8. Sınıf)
 167. İsim Tamlamaları Konu Testi - 1 (7. Sınıf)
 168. Fiiller Konu Testi 1 (7. Sınıf)
 169. İsimler (Adlar) Konu Testi - 1
 170. Yazım-Noktalama Konu Testi - 1
 171. Zarflar Konu Testi - 2 (7. Sınıf)
 172. Türkçe - Zarf (Belirteç) - Konu Anlatımı (YAZI BİÇİMİNDE)
 173. 2011-2012 1. Sınıf Türkçe Dersi Yıllık Planı
 174. Türkçe Öğrenim Problemleri ve Sınıf İklimine Etkisi