PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Muhasebe


 1. Yazarkasa Modelleri
 2. 133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
 3. 138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
 4. 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) nedir,nasıl çalışır ?
 5. 159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
 6. 170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
 7. 179 Taşeronlara Verilen Avanslar Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
 8. 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
 9. 181 Gelir Tahakkukları Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
 10. 151 Yarı Mamüller Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
 11. 150 İlk Madde Ve Malzeme Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
 12. Yazar Kasa Pos Nedir ? Yazar Kasa Pos'u kimler kullanacak ?
 13. Menkul Kıymetler nedir ? Menkul kıymet çeşitleri nelerdir ? Repo Nedir ?
 14. Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi nedir ? Nasıl düzenlenir ? Kimler Kullanır ?
 15. Adisyon Nedir ? Adisyon nerelerde kullanılır ?
 16. Serbest Meslek Makbuzu nedir ? Kimler kullanır ? Serbest meslek makbuzu şekil şartı
 17. Perakende satış fişi nedir ? Perakende satış fişi nerelerde kullanılır ?
 18. Pos makinesi nedir ? Pos makinesi nasıl kullanılır ? Satış işlemi nasıl yapılır ?
 19. Yazar Kasa (ÖKC) nedir ? ÖKC izin yazısı nasıl alınır ?
 20. Yolcu Listesi nedir ? Yolcu listesi nasıl düzenlenir ?
 21. Günlük müşteri listesi nedir ? Günlük müşteri listesi şekil şartları nelerdir ?
 22. Müstahsil makbuzu nedir ? Müstahsil makbuzu'nu kimler keser ?
 23. Gider Pusulası nedir ? Gider Pusulası şekil şartları nelerdir ?
 24. Taşıma İrsaliyesi nedir ? Taşıma irsaliyesi nasıl düzenlenir ?
 25. İrsaliyeli Fatura nedir ? İrsaliyeli fatura'da bulunması gereken şekil şartları ?
 26. Fatura nedir ? Fatura nasıl düzenlenir ? Fatura düzenlenirken dikkat edilecekler ?
 27. Sevk irsaliyesi nedir ? Sevk irsaliyesi düzenlemek neden zorunludur ?
 28. Muhasebe Uygulamaları - Ünite 1,2 - HAZIR DEĞERLER VE MENKUL KIYMETLER (Kısa Not)
 29. 139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı
 30. Yazarkasa Hata Kodları ve Düzeltmeleri
 31. Tapu Sicili ve Belediye İşlemleri
 32. İnşaat İşletmelerinin Kurulması
 33. Fatura Düzenleme Sınırları
 34. Yönetimin Anlamı
 35. Maliyet Hesapları
 36. İhbar Tazminatı
 37. Kooperatiflerin Kuruluşu
 38. Enflasyona Endeksli Tahvil nedir?
 39. Birikmiş Faiz nedir?
 40. Bilançonun Pasifine Neler Yazılır ?
 41. Dönen Varlıklara Ait Dönemsonu İşlemleri
 42. Aylık Ciro Hesaplama
 43. İstirahat Parası Hesaplama
 44. Genel Üretim Maliyetleri
 45. Maliyet Muhasebesinde Kavramlar
 46. Maliyet Sistemleri
 47. Tacirler
 48. Satilan Malin Maliyeti Tablosu
 49. Maliyet Dağitimlari
 50. Tam Zamanli Envanter Yöntemi
 51. Muhasebenin Amaci Ve Yararlari
 52. Temel Muhasebe Bilgisi
 53. Muhasebede Kullanilan Başlica Belgeler, özellikleri Ve örnekleri
 54. İrsaliye İşlemleri
 55. Cari Kart İşlemleri
 56. Stok Kart İşlemleri
 57. Büyük Defter ( defter-i kebir )
 58. Ay Sonu KDV Tahakkuk Kaydı
 59. Vergi Türü ve Kodları
 60. Muhasebe Bölümü Olan Üniversiteler Ve İlgili Fakülteler
 61. Mahsup İşlemleri Hakkında Bilgilendirme
 62. BA-BS Formlarına İlişkin Özet Bilgiler
 63. Farklı Ücretlerin SSK Ve Vergi Maliyetleri
 64. Kıdem Tazminatı Nedir - Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır
 65. Sahte Fatura Yerine Belgesiz Gider
 66. Kar Paylarının Vergi Kesintisi
 67. Muhasebe Bilgileri Ile Ilgilenen Taraflar
 68. Ticari programlarda kullanılan temel kavramlar - Netsis
 69. Netsis muhasebe programı kullanımı
 70. Netsis muhasebe programı kasa modülü
 71. Netsis muhasebe programı cari modülü
 72. Netsis muhasebe programı fatura modülü
 73. Netsis muhasebe programında iade faturaları
 74. Netsis muhasebe programı çek/senet modülü
 75. Netsis muhasebe programı çek işlemleri
 76. Netsis muhasebe programında bankacılık işlemleri
 77. S.M.M.M. kimdir
 78. Muhasebe Kayıt Belgeleri
 79. Amortismanlar
 80. Genel Muhasebe Ders Notları
 81. Muhasebe Önemli Notlar (Aklınızda Bulunsun)
 82. Muhasebe Senetler Ders Notları
 83. Muhasebe Beyannameler Ders Notu
 84. Muhasebe Duran Varlıklar Ders Notu
 85. Muhasebe Duran Varlıkların Envanter İşlemleri Ders Notu
 86. Muhasebe Hesaplar Ders Notu
 87. Muhasebe Hesaplar Ders Notu 2
 88. Muhasebe Hesapların İncelenmesi
 89. Muhasebe Mali Borçlar Ders Notu
 90. Muhasebe Borçlar Ders Notu
 91. Muhasebe Borçların Envanter İşlemleri
 92. Muhasebe Giderler Ve Gelirler
 93. Muhasebe Dönen Varlıkların Envanter İşlemleri
 94. Muhasebe Dönem Sonu Mali Tabloların Düzenlenmesi
 95. Muhasebe Bilanço Ve Gelir Tablosu
 96. Muhasebe Gelir Ve Giderlerin Envanter İşlemleri
 97. Hizmet vergisi beyannamesi ve düzenlenmesi
 98. Kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesi
 99. Kurumlar vergisi beyannamesi
 100. Özel tüketim vergisi beyannamesi
 101. Yillik gelir vergisi beyannamesini düzenleme örneği
 102. Yillik gelir vergisi beyannamesinin düzenlenmesi
 103. Yillik gelir vergisi beyannamesi
 104. Geçici vergi beyannamesini düzenleme örneği
 105. Geçici vergi beyannamesinin düzenlenmesi
 106. Geçici vergi beyannamesi
 107. Kdv beyannamesi düzenleme örneği
 108. Kdv beyannamesinin düzenlenmesi
 109. Katma değer vergisi beyannamesi - kdv
 110. Muhtasar beyanname
 111. Açık Teminat (Open Cover) - Reasürans Terimi
 112. Asgari Depo Primi - Reasürans Terimi
 113. Ayarlama (Adjustmen)
 114. Leasing Nedir
 115. Vergi Levhası Tasdik Ettirme Dilekçesi
 116. İrsaliyeli Fatura
 117. Muhasebenin temel kavramları
 118. Dönen Varlıklara Ait Dönemsonu İşlemleri
 119. Muhasebede Dönemsonu İşlemleri nelerdir
 120. Bilançonun Pasifine neler yazılır
 121. Bilançonun Aktifinde neler yer alır
 122. Stopaj nedir? Stopaj nasıl hesaplanır?
 123. Staj defteri nasıl doldurulur
 124. Muhasebe Staj Defteri Örneği
 125. Staj dosyası hazırlama muhasebe
 126. Lifo-Fifo
 127. Muhasebe Uygulamaları - Ünite 2 - HAZIR DEĞERLER VE MENKUL KIYMETLER (Kısa Not)
 128. Muhasebe Uygulamaları - Ünite 3 - Alacaklar (Kısa Not)
 129. Muhasebe Uygulamaları - Ünite 4 - Stoklar (Kısa Not)
 130. Muhasebe Uygulamaları - Ünite 5 - Duran Varlıklar (Kısa Not)
 131. Muhasebe Uygulamaları - Ünite 6 - Borçlar (Kısa Not)
 132. Muhasebe Uygulamaları - Ünite 7 - Gelirler ve Giderler (Kısa Not)
 133. Muhasebe Uygulamaları - Ünite 8 - Özkaynaklar (Kısa Not)
 134. Muhasebe Uygulamaları - Ünite 9 - MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ (Kısa Not)
 135. Muhasebe Uygulamaları - Ünite 10 - TİCARET ŞİRKETLERİ (Kısa Not)
 136. bilanço ve gelir tabloları
 137. Genel Üretim Maliyetleri
 138. Maliyet Muhasebesinde Kavramlar
 139. Sipariş Maliyet Sistemi
 140. Maliyet Sistemleri
 141. Muhasebeye Giriş Ders Notları 1
 142. Muhasebeye Giriş Ders Notları 2
 143. Muhasebeye Giriş Ders Notları 3
 144. Muhasebeye Giriş Ders Notları 4
 145. Muhasebeye Giriş Ders Notları 5
 146. Muhasebeye Giriş Ders Notları 6
 147. Tacirler
 148. Işçilik Miktarinin Belirlenmesinde Kullanilan Belgeler
 149. Malzeme Maliyetleri
 150. Bir Mamülün Maliyetini Oluşturan öğeler
 151. Satilan Malın Maliyeti Tablosu
 152. Maliyet Muhasebesi Ile Finansal Muhasebe Arasindaki Farklar
 153. Ücret Sistemleri
 154. Maliyet Dağitimlari
 155. Tam Zamanli Envanter Yöntemi
 156. Birleşik Mamül
 157. Muhasebenin Amaci Ve Yararlari
 158. Temel Mali Tablolar
 159. Sipariş Maliyet Sistemi
 160. Hesap ve Muhasebe
 161. Türk ticaret kanununda yer alan belgeler
 162. belgeleme ilkeleri
 163. Belge türleri
 164. Asebe Belgeleri
 165. Yetkili Muhasebeci Olabilmenin şartlari
 166. Temel Muhasebe Bİlgİsİ
 167. Muhasebecilik mesleği
 168. Hesaplar
 169. muhasebe kayıt belgeleri
 170. Mizan
 171. Işletme
 172. Muhasebede Kullanilan Başlica Belgeler, özellikleri Ve örnekleri
 173. Cari Kart İşlemleri
 174. Stok Kart İşlemleri
 175. S.M.M.M. kimdir?
 176. Muhasebenin Önemi
 177. Büyük Defter ( defter-i kebir )
 178. Ay Sonu KDV Tahakkuk Kaydı
 179. Anonim şirketler
 180. Tek Düzen Hesap Planı - Muhasebe Kodları
 181. Aylık ücret bordrosunun düzenlenmesi
 182. KDV beyannamesinin düzenlenmesi
 183. Vergi Türü ve Kodları
 184. Amortisman
 185. 100 Kasa Hesabı
 186. Eta fatura modülü monografi örneği
 187. Muhasebe Bölümü Olan Üniversiteler Ve İlgili Fakülteler
 188. Kıdem Tazminatı Nedir - Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır
 189. Muhasebe Nedir
 190. Mali Müşavir Olma Şartları 2011
 191. Bilanço Yorumlama
 192. Sahte Fatura Yerine Belgesiz Gider
 193. Farklı Ücretlerin SSK Ve Vergi Maliyetleri
 194. Mahsup İşlemleri Hakkında Bilgilendirme
 195. Mükelleflerin İnternet Ortamında Başvurusu
 196. BA-BS Formlarına İlişkin Özet Bilgiler
 197. Kar Paylarının Vergi Kesintisi
 198. Netsis Muhasebe Programı Çek Senet Modülü
 199. Yazarkasa Hata Kodları ve Düzeltmeleri
 200. Yevmiye Defteri Nedir ?
 201. Muhasebede kullanılan başlıca belgeler, özellikleri ve örnekleri
 202. Mizan
 203. Muhasebe Kayıt Belgeleri
 204. Hesaplar
 205. Genel Tanımlar
 206. Muhasebe Bilgileri Ile Ilgilenen Taraflar
 207. Muhasebe Hesap Kodları
 208. ßilanço Örneği
 209. Defteri Keßir
 210. Yevmiye Defteri
 211. Bilanço
 212. Beyannameler
 213. Banka
 214. Banka işlemleri