PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İşletme-İktisat


 1. Isletme yönetimi hakinda bilgi verir misiniz
 2. Ödemeler Bilançosu ve Denge Mekanizmaları Konu Özeti
 3. Uluslararası Para Sistemi Konu Özeti
 4. Faktör Donatımı Teorisi ve Yeni Dış Ticaret Teorileri Konu Özeti
 5. Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi Konu ÖZeti
 6. Arz ve Talep Yönünden Dış Ticaret Teorisi ve Genel Denge Konu Özeti
 7. Genel İşletme ( Tam Özet )
 8. Maliye Bakanlığının Yapmış Olduğu Bütün Sınavlar Ve Sınav Konuları
 9. Maliye Ders Notu
 10. Bütçe Ders Notları
 11. Vergi Hukuku Soruları
 12. 5018 Bütçe Hazırlama Süreci
 13. Kamu Yönetimi Ders Notları Özeti
 14. 1923'ten Günümüze Türkiye Ekonomisi [Geniş Anlatım]
 15. Bankacılık Sektörü Ve E-Ticaret-İktisat
 16. Bütçenin Denetimi-İktisat
 17. İşletmelerde Organizasyon
 18. Dış Ticarette Ödeme Şekilleri - Akreditif
 19. İktisat Ders Notları
 20. Eksik Rekabet Piyasaları
 21. İşletmeciliğin Kavramsal Boyutları
 22. İşletmeciliğin Gelişim Evreleri
 23. İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları
 24. İşletmecilikte Başarı İlkeleri
 25. Türkiye Gümrükleri
 26. Outsourcing (Dışkaynak Kullanma) Kavramı
 27. Rasyonel Beklentiler Teorisinin Tartışmaları
 28. Nominal Değer
 29. Postmodern Pazarlama
 30. OECD - Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
 31. Ce Kalite Belgesi
 32. Türkiye Maliye Sempozyumu
 33. Kollektif Şirketler Genel Bilgileri
 34. İşletmelerde Takım Yönetimi
 35. İSO 9000 Dökümantasyon Notları
 36. Ekonomide Kaynak Sorunu
 37. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
 38. Marka Kültürü ve Markayı Yaşatan Bir Şirket Olabilmek
 39. Serbest Bölgeler - İşletme
 40. Sektörler Ve Çevre Analizi
 41. Reel Faiz Büyüme İlişkisi
 42. Toptancılık
 43. Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı
 44. Otomatik Stabilizatörler
 45. Mali Tablolar
 46. Şirket Nasıl Kurulur?
 47. Ticari İşletme Nedir?
 48. Serbest Muhasebede Etik Kuralları
 49. Toplam Kalite Yönetimi
 50. Dolaysız (Vasıtasız) Arbitraj
 51. Apel "Ödeme çağrısı"
 52. Antrepo
 53. Ankonsinyasyon
 54. Ankes
 55. Alonj
 56. Açık Pozisyon
 57. Açık Bono
 58. Açığa İmza
 59. A Grubu Hisse Senetleri
 60. Accepting House
 61. Piyasaların Denetimindeki Toplumumuz
 62. Dış Ticaret Finansmanı-İktisat
 63. Gelirin Yeniden Dağılımı ve Maliye Politikası İktisat
 64. Avrupa Birliği - Türkiye Tarım Politikaları - İktisat
 65. Açık Bütçe Politikası
 66. Ekonomide 1950-75 Dönemi
 67. Liberal Serbest Piyasa
 68. Maliyet Yönetimi ve Maliyet Bilgisinin Kullanımı
 69. Geleneksel Maliyetleme Ve Teknolojik Gelişmelerin Maliyetlere Etkisi
 70. Bencmarking (Kıyaslama)
 71. Takoz Formasyonu
 72. Finansal Kiralama ( Leasing )
 73. Bilgi, Bilgi Teknolojileri, Bilgi Yönetim Sistemleri
 74. İşletme Türleri
 75. İstatistiksel Proses Kontrol
 76. Uluslararası Ticari Terimler
 77. Kollektif Şirketlerin Kuruluşu
 78. Maliyet Enflasyonu Ve Türkiye’de Maliyet Enflasyonunun Nedenleri
 79. Yatırımın Yeni Adı: Risk Sermayesi
 80. İşletmelerde Uygulanan Ücret Sistemleri
 81. Kalkınma Politikasının Temelleri
 82. Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş
 83. Kalite Çemberleri - İşletme
 84. İŞletme Kaynaklari Planlamasi
 85. Pazarlama Kavramı, Tanımı, Gelişimi
 86. Ekonomik Terimler Sözlüğü - A'dan Z'ye Kadar Her Şey..
 87. Döviz ve Efektif
 88. Döviz Alım Satımında Valör ve Ödemeler
 89. Döviz Alım Satım Piyasaları
 90. Döviz Piyasası Katılımcıları
 91. Döviz Piyasasının Fonksiyonları
 92. Döviz Pozisyonu ve Kur Riski
 93. Tam Rekabet Pİyasasinda Denge Fİyatinin OluŞumu(kismİ Denge)
 94. Arzı ve talebi etkileyen o malın fiyatı dışındaki faktörler
 95. ARZ, TALEP ve ESNEKLİK ANALİZLERİ İLE İLGİLİ ÖRNEKLER
 96. üretici teorisi
 97. Tüketici Teorisi
 98. IMF Politikaları, Ekonomik Krizler ve Çözümler
 99. İktisat BöLümü
 100. Mikro Ekonomi
 101. Makro Ekonomi
 102. İşletme-İktisat