PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Şiirler ve Menkıbeler


Sayfa : [1] 2 3

 1. şiirlerle menkibeler Abdüllatif UYAN'
 2. Şİİrlerle Menkibeler
 3. İlk vahiy
 4. Sen neyi bekliyorsun?
 5. Niçin geldin ya Ali?
 6. Arş-ı a’lada nikah
 7. Benim arzum bu değil
 8. Zevceni ister misin?
 9. Fatıma mübarektir
 10. Fakir, yetim, esir
 11. Fakir, yetim, esir
 12. Toptan mahvolurlardı
 13. Ağlama ya Fatıma!
 14. Seni nerede arayayım?
 15. Deve konuşuyor
 16. O, melek değildir
 17. Nasıl sığdı kalbine?
 18. Cennetten gelen yemek
 19. İki şahin misali
 20. Doğru söylemiş
 21. Hepsi iman etti
 22. İlk imana geldi
 23. Hüzün senesi
 24. Sana müjdeler olsun
 25. Onu bizzat göreyim
 26. Gir Onun hizmetine
 27. Misk kokusu gizlenmez
 28. Kuşlar gölge yapardı
 29. Yeter ki siz emredin
 30. Allah’ın emri ile
 31. Niçin üzülüyorsun?
 32. Ordu yola çıktı
 33. Öyleyse cizye verin!
 34. Çekilin ey müşrikler!
 35. Vallahi doğru diyor
 36. Bu, onun bayramıydı
 37. Bu, yalancı olamaz
 38. Perişan olursunuz!
 39. Affedici olunuz
 40. İtikat bilgileri -5
 41. İtikat bilgileri -4
 42. İtikat bilgileri -3
 43. İtikat bilgileri -2
 44. İtikat bilgileri -1
 45. Küfr-i hükmi -13
 46. Küfr-i hükmi -11
 47. Küfr-i hükmi -10
 48. Küfr-i hükmi -9
 49. Küfr-i hükmi -8
 50. Küfr-i hükmi -7
 51. Küfr-i hükmi -6
 52. Küfr-i hükmi -5
 53. Küfr-i hükmi -4
 54. Küfr-i hükmi -3
 55. Küfr-i hükmi -2
 56. Küfr-i hükmi -1
 57. Kötü huyların en fenası
 58. İyi insan olmak için
 59. İnsan, akla tâbi olur
 60. Akıllı olmanın alameti
 61. Ehl-i sünnetin manası
 62. İman, muma benzer
 63. İman etmek kolay değil
 64. Kimler sonsuz yanacak?
 65. Ne için oynuyorsun?
 66. Sen bir müslümansın
 67. Küfr-i hükmi -17
 68. Küfr-i hükmi -16
 69. Küfr-i hükmi -12
 70. Küfr-i hükmi -15
 71. Küfr-i hükmi -14
 72. Dedikleri gerçek imiş
 73. En sevgili ibadet
 74. En şerefli mertebe
 75. Hak din islamiyet’tir
 76. Doğru imanın alameti
 77. Şehadetin manası
 78. Mümine hüsn-ü zan edilir
 79. Cehennem kâfirler için
 80. Ahirette kurtulmak için
 81. İnsanın şerefi
 82. Önünü ilikle de geç
 83. Tasavvufun gayesi
 84. İmanla ölmek için
 85. Kendine tapınanlar
 86. Üç büyük düşman
 87. Cehennemden kurtulmak
 88. Namaz..
 89. Mektubat-ı şerifi bir bak neyledi..
 90. Ehlen ve Sehlen
 91. Kabahatim neyse bildim
 92. Cennet yüzü görmezler
 93. Sensin yâ Resulullah
 94. Gâfil olma
 95. Yardım senden Allah’ım!
 96. Sen dahi
 97. Dünyadan ahirete
 98. Öleceksin elbette
 99. Dünyaya veda
 100. Herkese ecel erer
 101. Yavaş yavaş
 102. Can olasın
 103. Mezarlar
 104. Cennet nimetleri
 105. Divane
 106. Eğlenmez
 107. Nöbet bize gelmiş
 108. Girmez oluruz
 109. Kurtulur elbette
 110. Faydasi olmaz
 111. İhtimaller
 112. Buldu gitti..
 113. Sarayın viran olur
 114. Şu dilim dönecek mi?
 115. Ölüm
 116. Ölürüz birgün
 117. Içinde
 118. Ahir zamanda
 119. Ölümü unutma
 120. Gâfilin ölümü
 121. Bugünün yarını var
 122. Gezer ölüm
 123. Ölenlerin hâli
 124. Ecel elinden
 125. Ecel gelince
 126. Ölmez
 127. Selam olsun
 128. Hazret-i Abdullah
 129. Kurbânlık Oğul
 130. Zemzem Kuyusu
 131. Hazreti Abdülmuttalip
 132. Nûr Kâfirden Geçmedi
 133. Ali el-Harîrî hazretleri
 134. Hemedan'dan Sivas'a Muzaffer Burûcerdî
 135. Tövbe eden şarkıcı kadın
 136. Şehidler anası Afrâ Hatun
 137. Büyük velî Seyyid Ali
 138. Musul âlimlerinden Feth-i Musûlî
 139. Münâfıkların reisi İbni Ebî Selül
 140. Hayâ edilmeyen işte hayır yoktur
 141. Rumeli Fatihi Süleyman Paşa
 142. Devamlı salevât okuyan adam
 143. Ebû Câfer bin Sinan
 144. Âşık Paşa Ali bin Muhlis
 145. Kendine nasîhat et
 146. İmran bin Husayn (radıyallahü anh)
 147. Ebû Abdullah Merrakûşî
 148. Nazar değmesi haktır
 149. Uçun aşk meydanında
 150. Ey Cibril, çabuk yetiş!
 151. Korkma ya Eba Bekir!
 152. Kan parası ödenmez
 153. Yüce Rabbim
 154. Seni ararız
 155. Kızım
 156. Kardeşim
 157. Yıkar
 158. Hesap ver
 159. Değil mi?
 160. Şu yaşa geldim
 161. Dinimiz
 162. Kolay bulunmaz
 163. Varlık ve darlık
 164. Yüzkarası
 165. Aç gözünü
 166. Nefsin zararı
 167. Canlar canı
 168. Bozuluyor halkımız
 169. Kimseye kalmaz dünya!
 170. Zerre kadar gelmez
 171. Gafletten uyan
 172. Kızım Hanife hatuna
 173. Nefsin hâli
 174. Tevbeye gel, tevbeye
 175. Gece Gündüz
 176. Tez bulursun
 177. Kalmamış
 178. Gelir sultan sana
 179. Gözüm bundan sonra...
 180. Hâlimiz
 181. Ey nefsim..
 182. Girme nefsim
 183. Iman gelsin!
 184. Selam olsun
 185. Az yemek
 186. Uçalım
 187. Tevbe etmeli
 188. Farzı yap
 189. Öyle değil mi?
 190. Hasbihâl üzre
 191. Çok yemek
 192. Nefsimiz
 193. Yanar mı?
 194. Geç
 195. Uyan gafletten
 196. Af dile Rabbimizden!
 197. Sapığın ölümü
 198. Bu dünya
 199. Dine uymalı her an!
 200. Arif kişi
 201. Hizmet yolunda
 202. Nasihat
 203. Oğlum
 204. Bize gelenler..
 205. Sözünü bil
 206. Geciktirme tevbeyi
 207. Uyku gafleti
 208. Bırak hevayı
 209. Feleğin yayı
 210. Sabır ve kanaat
 211. Besmele
 212. Tevbe estağfirullah!
 213. Allah vardır, birdir de!
 214. Habersiz
 215. Başka kimse
 216. Hain nefsimiz
 217. Söz tut oğlum
 218. Tevbe edelim tevbe
 219. Yalvar güzel Allah’a!
 220. Her şey sende
 221. Gün doğmadan
 222. Şöhret tuzaktır
 223. İnsafa gel insafa!
 224. Ruh ve nefs
 225. Aşk yüzünden yüreğim, Kaynayıp taşıp gider
 226. Dünya gelir geçer
 227. Bayram gelince
 228. Et etme.
 229. İncin de incitme
 230. Miskinlik
 231. Yunus’u âşık bilme sen!
 232. Hâlin ne olur?
 233. Tefvizname'den
 234. Derviş olmak
 235. Tevhide gel tevhide
 236. Affa uğrarız
 237. Elhamdülillah diyoruz
 238. Derviş olmak istersen
 239. Allah vardır de
 240. Gel istiğfar et!
 241. Tevbe de, istiğfar et!
 242. Sırat’tan geçemez
 243. Bizi kim anlar?
 244. Etsin seni
 245. Ana cadde!
 246. Hoca gafletten uyan!
 247. Yetmez mi?
 248. Hakikat Kitabevi
 249. Orta yol
 250. Osman Ünlü hocama