PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Genel Hukuk Konuları


Sayfa : [1] 2 3 4 5 6

 1. [1.Sınıf] Hukuka Giriş Ders Notları - Özeti
 2. Hukuk Başlangıcı ve Metodolojisi
 3. ADLİ YARDIM Nedir? Nasıl yararlanılır?
 4. Yargı teşkilatının yapısı ve görevleri
 5. Yargı organı - bağımsız mahkemeler
 6. Boşanma Davası ile ilgili Yasa
 7. Derhal uygulanma ilkesi
 8. Yargı teşkilatının yapısı ve görevleri
 9. Yasama organı - tbmm
 10. Yargılama usulünde doldurulması gereken dilekçe örneği
 11. Yargı teşkilatının yapısı ve görevleri
 12. Veraset ilami (Örnek Dilekçe)
 13. Yıllık İzne Hak Kazanma Tarihini Değiştiren Durumlar
 14. Evlilik sözleşmeleri ve mal rejimleri
 15. Anayasaların Özellikleri Nelerdir
 16. Tarafların kendileri hakkında yalan beyanları
 17. Gürültü Kirliliği Cezası
 18. Rekabet Hukuku
 19. Rekabet Hukuku
 20. Takrir-i Sükun Kanunu (Huzurun Sağlanması Kanunu)
 21. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunlar
 22. Evrensel insan hakları bildirisi (eihb)
 23. Ölçüler Ve Ayar Kanunu
 24. Umumi Mağazalar Kanunu
 25. İcra Davalarında Temyiz Süresi
 26. İcra Davalarında Zaman Aşımı
 27. Hangi Hallerde Çocuğun Velayeti Babaya Verilir
 28. Tazminatı Ödeyecek Maddi Gücün Yoksa
 29. HUK 120 Türk Hukuk Tarihi
 30. HUK 203 Borçlar Hukuku I (Genel Hükümler)
 31. HUK 205 Ceza Hukuku I (Genel Hükümler)
 32. HUK 207 İdare Hukuku I
 33. HUK 209 Uluslararası Hukuk I (International Law)
 34. HUK 301 Eşya Hukuku I
 35. HUK 306 Medenî Usul Hukuku II
 36. HUK 302 Eşya Hukuku II
 37. HUK 210 Uluslararası Hukuk II (International Law)
 38. HUK 309 Ceza Hukuku I (Özel Hükümler)
 39. HUK 311 Kamu Maliyesi
 40. HUK 101 Hukuk Başlangıcı
 41. HUK 106 Anayasa Hukuku II (Türk Anayasa Hukuku)
 42. HUK 104 Medenî Hukuk II (Aile Hukuku)
 43. HUK 208 İdare Hukuku II
 44. HUK 206 Ceza Hukuku II (Genel Hükümler)
 45. HUK 204 Borçlar Hukuku II (Genel Hükümler)
 46. HUK 202 Hukuk Sosyolojisi
 47. HUK 201 Hukuk Felsefesi
 48. HUK 118 Roma Hukuku
 49. HUK 105 Anayasa Hukuku I (Genel Esaslar)
 50. HUK 103 Medeni Hukuk I (Başlangıç-Kişiler Hukuku)
 51. HUK 316 Vergi Hukuku
 52. HUK 310 Ceza Hukuku II (Özel Hükümler)
 53. HUK 304 Borçlar Hukuku II (Özel Hükümler)
 54. HUK 308 Ticaret Hukuku II (Şirketler Hukuku)
 55. HUK 307 Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme Hukuku)
 56. HUK 305 Medenî Usul Hukuku I
 57. HUK 303 Borçlar Hukuku I (Özel Hükümler)
 58. Evlenirken Mal Rejimi Seçmek Zorunlu mu?
 59. Hilenin Hüküm ve Sonuçları, Krah, Gabin !
 60. Sosyal paylaşım siteleri üzerinden işlenen suçlar
 61. İnnovasyon
 62. Tahkim Yasası
 63. Hukukun İşlevleri
 64. Soyadı Nizamnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük
 65. Davacının Ölmesi Halinde Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı
 66. Zilyetlik nedir - Zilyetlik nasıl oluşur
 67. Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Ve Dava Dilekçesi
 68. ‘Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi’
 69. THS Hukuk Haberleri Alanımıza Özel Kurallarımız ve İlkelerimiz:
 70. Sosyal güvenlik reformu kadınların hangi haklarını ellerinden aldı? 2015
 71. Kapıcıya ödenecek kıdem tazminatından kim sorumlu?
 72. Icra hukukunda süreler
 73. Haciz (İcra)
 74. Türk Hukukunda Mal Rejimleri
 75. Aile içi şiddetle mücadele
 76. 'Terbiyesiz' Sözü Hakaret Mi ?
 77. Boyasi dökülen sifir araç, ayip ihbar süresi
 78. Satin alinan dairede çikan eksikler, ayipli yada eksik ifa
 79. Konut satişi, tanitilan sosyal tesislerin olmamasi, ayip
 80. Sifir araçta oluşan paslanma, değişim yerine bedel iadesi
 81. Arizali satilan sifir aracin değiştirilmesi, talep süresi
 82. Dairenin geç ve eksik teslim edilmesi, ayip ihbar süresi
 83. Feshin haksizliği kararina rağmen işverenin işe başlatmamasi
 84. Feshin geçersizliği, işe iade, işe başlatilmama tazminati
 85. Haciz ihbarnamesinin tebliği ile borcun doğacaği kurali
 86. Borçlunun mal kaçirmasi, tasarrufun iptali, borcun doğumu
 87. Geçersiz fesih, boşta geçen 4 aylik gelir kaybi tazminati
 88. Işten atilan işçi, boşta geçen süre ücretinin ödenmesi
 89. Işçinin yanliş işverene dava açmasi, dava reddedilmez, emsal
 90. Bankanin kefalet miktarini aşacak şekilde haksiz icra takibi
 91. Bankanin haksiz icra takibi nedeniyle manevi tazminat
 92. Binanin belediyece boşaltilmasi belediyenin haklari
 93. Soyadının Değiştirilmesi Davası Dilekçesi Örneği
 94. İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İstemi Dilekçesi Örneği
 95. Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye İstemi Dilekçesi Örneği
 96. Tanımanın İptali İstemi Dilekçesi Örneği
 97. Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği
 98. Negatif Hak Nedir? - Negatif Haklar Nelerdir?
 99. İşyerinde Sigara İçme Cezası
 100. Yaşlı İstismarı Nedir? - Yaşlı İstismarı Hakkında
 101. Erkek Hakları Nedir?
 102. Cenaze Ödeneği Nereden Alınır? - Cenaze Ödeneği Nasıl Alınır? Hangi Belgeler Gerekir?
 103. Yeni İnternet Yasası Maddeleri
 104. Tutanak Nedir? Tutanak Nasıl Yazılır?
 105. Yerleşme ve seyahat özgürlüğü ne demektir
 106. Hukuk alanında yapılan inkılaplar nelerdir
 107. Cayma Hakkımızı nasıl kullanabiliriz?
 108. Kadınların Hukuki Hakları Neler?
 109. Boşanma Davasında Bir Taraf Boşanmak İstemezse
 110. Trafik kaza tespit tutanağına hukuki açıdan itiraz
 111. İş Mahkemesine Nasıl Dava Açabilirim?
 112. Tehdit Suçunun Maddi Ve Manevi Unsurları Nelerdir?
 113. Adli Sicil Kaydı Nasıl Sildirilir?
 114. Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?
 115. Hangi durumlarda tazminat talep edilebilir?
 116. Boşandıktan sonra takılar kimde kalacak?
 117. Kefalet sigortası nedir ?
 118. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu ile Getirilen Değişiklikler Ve Uygulamaları
 119. Avukat Olan Sanığın Müvekkil Adına Tahsil Ettiği Para
 120. Avukat Ücretinden Müteselsilen Sorumluluk
 121. Avukat Olmak İçin Artık Sınav Şart
 122. Mahkemenin gerekçeli kararinin yazi tipi ve boyutu hakkinda.
 123. Avukatın Nüfusunu Kullanarak İhale Kazandırması ve Kazanç Elde Etmesi
 124. Yargıtay kararları hakimlerin bağımsızlığını etkiler mi?
 125. Amir ve Çalışan Arasında Kavga Yaralama - Tazminat
 126. ASLI GIBIDIR yapma yetkisi
 127. Cep telefonu kayıtlarının delil niteliği hakkında Yargıtay Kararı
 128. Danıştayın verdiği bir karar üzerine
 129. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) Yayınlandı
 130. Taşınır Zilyedi ve İyiniyet İddiası
 131. Memurlar ve akademisyenler artık avukatlık stajı yapmak için istifa etmeyecek
 132. Istanbul barosundan yerinde bir uygulama sinyali
 133. Hukukun kaynakları
 134. Hukukun çeşitli anlamları
 135. Hukuk ders notları
 136. Personel Eğitim Merkezleri kuruluyor
 137. Amir ve Çalışan Arasında Kavga Yaralama - Tazminat
 138. Danıştayın verdiği bir karar üzerine
 139. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) Yayınlandı
 140. Yeni Yargı Paketi ile yapılan değişiklikler
 141. Genel Hükümler
 142. Geçici iş ilişkisi
 143. İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi
 144. Süreli fesih
 145. Deneme süreli iş sözleşmesi
 146. İşverenin ödeme aczine düşmesi
 147. Ücret ve ücretin ödenmesi
 148. Askerlik ve kanundan doğan çalışma
 149. Üçlü Danışma Kurulu
 150. Yürütme
 151. Yürürlük
 152. Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri
 153. Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları
 154. Yazılı bildirim
 155. İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar
 156. İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık
 157. İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık
 158. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık
 159. İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık
 160. Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık
 161. Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık
 162. Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık
 163. Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık
 164. Genel hükümlere aykırılık
 165. İş ve işçi bulmaya aracılık
 166. Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik
 167. On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor
 168. Ağır ve tehlikeli işler
 169. İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı
 170. İşçilerin hakları
 171. İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar
 172. İşyeri hekimleri
 173. İş sağlığı ve güvenliği kurulu
 174. İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması
 175. Sağlık ve güvenlik tüzük ve yönetmelikleri
 176. Yönetmelikler
 177. İşçi özlük dosyası
 178. İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri
 179. Boşanma Davasında Avukat Şart Mı ?
 180. 2014 Kadınlar için erken emeklilik şartları nelerdir
 181. Muhtar Ne İş Yapar - Muhtarın görevleri nelerdir?
 182. Eğitim Hakkı Nedir?
 183. İnanç Özgürlüğü Nedir?
 184. Devlet Neden Vergi Alır?
 185. Beraat ( Beraat Etmek ) Nedir?
 186. Boşanmada Tazminat ve Nafaka
 187. Satın Aldığımız Her Malı Geri İade Edebilirmiyiz?
 188. Ayıplı Malın İadesi Nasıl Yapılır?
 189. Apartman Yönetmeliği - Apartmanda Uyulması Gereken Kurallar
 190. İstiklal Madalyası Kanunu
 191. Boşanmada Eşya ve Takılar Kimde Kalır
 192. Kaymakamın Görevleri Nelerdir - Kısaca Kaymakamın Görevleri
 193. Akşam Matkap Kullanmak Yasak Mı ?
 194. Boşanmada Facebook Kayıtları Delil Olur mu?
 195. İş Sağlıgı Ve Güvenliğinin Kanuni Dayanağı
 196. İş Sağlığını Belirleyen Yasalar Hangileri?
 197. Hacklendim Suç Duyurusu Dilekçesi
 198. Zilyetlik Nedir? - Zilyetlik Ne Demek?
 199. Rüşvet Nedir?
 200. Ailenin Korunması Hakkında Kanun
 201. Mülkiyet Hakkı Nedir?
 202. Kart Aidatı Geri Alma Dilekçesi
 203. Kart Aidatı Geri Alma
 204. Bilinen Bayan Nedir?
 205. İcra Hukuku Nedir?
 206. Baro Nedir?
 207. Adli Sicil Nedir?
 208. Sabıka Kaydı Nereden Alınır?
 209. Ad ve Soyad Değişikliği - Hukuk Konuları
 210. Alo 183 Sosyal Hizmetler Danışma Hattı
 211. Vatandaşlık Nedir?
 212. Nüfus Cüzdanları ile İlgili Soru Cevaplar
 213. İşyeri Kiracı Hakları
 214. Çok Rastlanan Hukuksal Sorunlar ve Çözümleri
 215. Demokrasinin Temel İlkeleri Nelerdir?
 216. Demokrasinin Öğeleri Nelerdir?
 217. Anayasa Nedir? - Anayasanın Tanımı
 218. Vasiyet Name Örneği
 219. Meclisin Görevleri Nelerdir?
 220. Doğrudan Demokrasi Nedir?
 221. Yerel Yönetim Nedir?
 222. Yaşama Hakkı Nedir?
 223. Milletvekilinin Görevleri Nelerdir?
 224. Boşanma davası ne kadar zamanda sonuçlanır?
 225. Belediye Başkanının Görevleri
 226. Adalet Bakanlığına Dilekçe Örneği
 227. Milletvekili Olma Şartları
 228. Hukuk Okumak İsteyenler İçin Hazırlanan Bilgi
 229. Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı Nedir?
 230. İnanç Özgürlüğü Nedir?
 231. Düşünce ve İfade Özgürlüğü Nedir?
 232. Yaşama ve Sağlık Hakkı Nedir?
 233. Tehcir Kanunu Nedir?
 234. Eğitim Hakkı Nedir?
 235. Anayasadaki Haklarımız
 236. Gelir Testi Nedir, Hakkında Bilgi
 237. Vergi neden verilir - Vergi vermenin yararları
 238. SUÇÜSTÜ nedir
 239. suçluluk nedir
 240. suçlu nedir
 241. SÖZLEŞME nedir
 242. Soruşturma nedir
 243. Şüfa hakkı nedir , Şüfa hakkı sözleşmesi
 244. Şikayet nedir
 245. Tam Yargı Davası Nedir?
 246. Sayıştay nedir
 247. Siyasi parti nedir
 248. Sigorta hukuku nedir
 249. Sigorta tazminatı nedir
 250. Kaza sigortası nedir