PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İktisat Sözlüğü


Sayfa : [1] 2 3 4 5 6

 1. 2019 Asgari Geçim İndirimi Ücret Tablosu
 2. Ekonomi Terimler Sözlüğü
 3. İktisat kavramlar ve tanımlar sözlüğü
 4. F TİPİ FİNANSMAN BONOSU nedir ?
 5. GANTT İKRAMİYE SİSTEMİ nedir ?
 6. GANTOİS SİSTEMİ nedir ?
 7. GALLE nedir ?
 8. GABİN nedir ?
 9. PARAMETRİK OLAN ve OLMAYAN HİPOTEZ nedir ?
 10. PARA KIYMETİ nedir ?
 11. PARAFİSKALİTE nedir ?
 12. PARA EROZYONU nedir ?
 13. PARA ARZI nedir ?
 14. PAPEN (Franz von) nedir ?
 15. PANİER nedir ?
 16. BAĞLI TALEP nedir ?
 17. BAĞLI ORTAKLIK nedir ?
 18. BAĞLI MALLAR nedir ?
 19. BAĞIMSIZ TARİFE nedir ?
 20. ZİHNİ EMEK nedir ?
 21. MUDARİB nedir ?
 22. AARİYAH nedir ?
 23. ROOSA BONOLARI nedir ?
 24. ROMA ANDLAŞMALARI nedir ?
 25. ŞARTA BAĞLI MASRAFLAR nedir ?
 26. ŞEKER YASASI nedir ?
 27. ŞEHİRCİLİK nedir ?
 28. ŞARTLI MUAFİYET SİSTEMİ nedir ?
 29. ŞAHADETNAME nedir ?
 30. SAMURAİ BONDS nedir ?
 31. SAKLAMA KURULUŞU nedir ?
 32. SAKA (Hasan) nedir ?
 33. SAFİ MİLLİ HASILA nedir ?
 34. SAFİ HASILA nedir ?
 35. SABİT SERMAYE ve DÖNEK SERMAYE nedir ?
 36. SABİT MALİYETLER nedir ?
 37. SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMET nedir ?
 38. SABİT ESASLI İNDEKS nedir ?
 39. SİSTEMATİK ÖRNEKLEME nedir ?
 40. SİSTEM ANALİZİ nedir ?
 41. SİNSİ ENFLÂSYON nedir ?
 42. SINIF KAVGASI nedir ?
 43. SINAİ MERKANTİLİZM nedir ?
 44. SIK (Ota) nedir ?
 45. SİGORTA EKSPERİ nedir ?
 46. SIFIR TOPLAMLI OYUN TEORİSİ nedir ?
 47. SHIRKA AL MILK nedir ?
 48. SHERMAN ACT nedir ?
 49. SEVK VESAİKİ nedir ?
 50. SEVK İRSALİYESİ nedir ?
 51. SERMAYENİN ORGANİK BİLEŞİMİ nedir ?
 52. SERMAYE TÜKETİMİ nedir ?
 53. SERMAYE PİYASASI KURULU SPK nedir ?
 54. SERMAYE MALLARI nedir ?
 55. SERMAYE HAREKETLERİ nedir ?
 56. SERMAYE ARTIRIMI nedir ?
 57. SERİ nedir ?
 58. SERBEST MESLEK MAKBUZU nedir ?
 59. SERBEST FİYATLI EMİR nedir ?
 60. SERBEST DEPO nedir ?
 61. SEPET nedir ?
 62. SAKLAMA HİZMETİ nedir ?
 63. SALAHİYETNAME nedir ?
 64. SARI SENDİKALAR nedir ?
 65. SASIT GELİRLİLER nedir ?
 66. SATIŞ MASRAFLARI nedir ?
 67. SAFİ MİLLİ GELİR nedir ?
 68. SABİT NÜFUS DURGUM NÜFUS nedir ?
 69. SAFI GELİR nedir ?
 70. SABİT KURULU KONVERTİBİLİTE yahut SERBEST DÖVİZ nedir ?
 71. SABİT GELİR nedir ?
 72. SABANCI HOLDİNG nedir ?
 73. ÖRNEKLEM nedir ?
 74. ÖNLEYİCİ MASRAFLAR nedir ?
 75. ÖNCEKİ SÜRDÜRME TEMİNATI nedir ?
 76. ÖN ÖDEME nedir ?
 77. ÖN İNCELEME nedir ?
 78. ÖDENMİŞ VE SİGORTALANMIŞ TAŞIMA nedir ?
 79. ÖDEMELER BİLANÇOSU nedir ?
 80. ÖZEL HESAP TABLOSU nedir ?
 81. ÖZEL ÇEKME HATTI nedir ?
 82. ÖZ SERMAYE nedir ?
 83. ÖRÜMCEK AĞI TEORİSİ nedir ?
 84. ÖRTÜLÜ ÖDENEK nedir ?
 85. ÖRNEKLEME ORTALAMASI nedir ?
 86. ÖRNEKLEM ALMA nedir ?
 87. ÖOK DEĞİŞKENLİ ANALİZLER nedir ?
 88. ÖNEMLİLİK nedir ?
 89. ÖNCEDEN İHRACAT nedir ?
 90. ÖN İNCELEME RAPORU nedir ?
 91. ÖDÜNÇ SERMAYE nedir ?
 92. ÖDEMELER DENGESİ nedir ?
 93. ÖDEME EMRİ nedir ?
 94. OLASILIK nedir ?
 95. OKTRUVA nedir ?
 96. OFFSET nedir ?
 97. ODALAR BİRLİĞİ nedir ?
 98. OBJEKTİFLİK nedir ?
 99. ONAYLI ALACAK nedir ?
 100. ON CALL nedir ?
 101. OLUMSUZ GÖRÜŞ nedir ?
 102. OLİVA (Felix) nedir ?
 103. OLAYLAR UZAYI nedir ?
 104. OGEC GAZ İHRAÇ EDEN ÜLKELER TEŞKİATI nedir ?
 105. OFELİMİTE yahut OPHELIMITE nedir ?
 106. ODAK GRUPLARI nedir ?
 107. VERGİ POLİTİKASI nedir ?
 108. VERGİDE ADÂLET nedir ?
 109. VERGİDE KESİNLİK nedir ?
 110. VERGİLEMEDE İKTİDAR TEORİSİ nedir ?
 111. VERGİNİN KAPİTALİZASYONU nedir ?
 112. VERİ ANALİZİ nedir ?
 113. VERİM EĞRİSİ nedir ?
 114. VESİKA SİSTEMİ nedir ?
 115. Viyana ekolü
 116. VOLATİLİTE OYNAKLIK nedir ?
 117. ON AĞUSTOS KARARLARI 1970 DEVALÜASYONU nedir ?
 118. OLUMLU GÖRÜŞ nedir ?
 119. OLIGOPSON nedir ?
 120. OLASILIK ANALİZİ nedir ?
 121. OLAĞANDIŞI KALEM nedir ?
 122. OFFSHORE nedir ?
 123. OECD EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATI nedir ?
 124. OAPEC PETROL İHRAÇ EDEN ARAP ÜLKELERİ TEŞKİLATI nedir ?
 125. OBOL nedir ?
 126. Z ÇEVRİMİ nedir ?
 127. Z TEORİSİ nedir ?
 128. ZAMAN ÇARTIRI nedir ?
 129. ZAMAN ÜCRETİ nedir ?
 130. ZARF EĞRİSİ nedir ?
 131. ZEAMET nedir ?
 132. ZORUNLU KARŞILIK ORANI nedir ?
 133. ZAIBATSU nedir ?
 134. ZAMAN ÖNCELİĞİ nedir ?
 135. ZATİ FİNANSMAN OTOFİNANSMAN nedir ?
 136. ISTİSNAA nedir ?
 137. ISTİGLAL nedir ?
 138. ISLAMIC WEALTH MANAGEMENT nedir ?
 139. ISLAMIC FINANCE nedir ?
 140. IPA veya KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI nedir ?
 141. INTERPOLASYON nedir ?
 142. INTEREST RATE BENCHMARK nedir ?
 143. IMF nedir ?
 144. IJMA nedir ?
 145. IJARA nedir ?
 146. IIB nedir ?
 147. IFC ULUSLARARASI FİNANS KURUMU nedir ?
 148. ICFTU ULUSLARARASI HÜR SENDİKALAR KONFEDERASYONU nedir ?
 149. ICA nedir ?
 150. IBRA nedir ?
 151. IANE-İ UMUMİYE nedir ?
 152. HESABI BORÇLANDIRMAK nedir ?
 153. HESABEN SAKLAMA nedir ?
 154. HEDGİNG nedir ?
 155. HECKSCHER- OHLİN TİCAODELİ nedir ?
 156. HAZİNE YATIRIM GARANTİSİ nedir ?
 157. HAZİNE TAHVİLATI nedir ?
 158. HAZİNE MUAMELELERİ nedir ?
 159. HAZİNE GERİ ÖDEME GARANTİSİ nedir ?
 160. HAZİNE BİRLİĞİ nedir ?
 161. HAZİNE nedir ?
 162. HAYVAN İCRARI nedir ?
 163. HAYAT SİGORTASI nedir ?
 164. HAVALE ÜCRETİ nedir ?
 165. HAVAALNI NAVLUNU nedir ?
 166. HAVA SÖZLEŞMESİ nedir ?
 167. HATIR SENEDİ nedir ?
 168. HASSAS PİYASA nedir ?
 169. HASILAT nedir ?
 170. HARP TAZMİNATI nedir ?
 171. HARP EKONOMİSİ nedir ?
 172. HARİCİ TİCARET nedir ?
 173. HAREKETLİ BİLANÇO TEORİSİ nedir ?
 174. HARCAMA BİLDİRİMİ nedir ?
 175. HARÇ nedir ?
 176. HANEHALKI nedir ?
 177. HANDLİNE HİZMETLER nedir ?
 178. HAMUL nedir ?
 179. HAMİSH JİDDİYA nedir ?
 180. HAMİL nedir ?
 181. HALSEY PRİM PLANI nedir ?
 182. HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIK nedir ?
 183. HALİ HAZIR KIYMET nedir ?
 184. HAKSIZ REKABET nedir ?
 185. HAKKANİYET nedir ?
 186. HAKİM DURUMUN BAŞKA BİR PAZARDA KÖTÜYE KULLANILMASI nedir ?
 187. HAKEDİS CETVELİ nedir ?
 188. HACİZ nedir ?
 189. HİZMETLER ENDEKSİ nedir ?
 190. HİZMET İÇİ EĞİTİM nedir ?
 191. HİSSELİ KOMANDİT ŞİRKET nedir ?
 192. HİSSEDAR nedir ?
 193. HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR TAHVİL nedir ?
 194. HİSSE SENEDİ BORSA FİYATI nedir ?
 195. HİSSE nedir ?
 196. HİPER ENFLASYON nedir ?
 197. HİLELİ İFLAS nedir ?
 198. HESAPSIZ nedir ?
 199. HESAPLAŞMAK nedir ?
 200. HESAPLAR BİLANÇOSU nedir ?
 201. HESAP VERME SORUMLULUĞU nedir ?
 202. HESAP SENESİ nedir ?
 203. HESAP KESİMİ nedir ?
 204. HESAP İŞLERİ nedir ?
 205. HESAP DEVRESİ nedir ?
 206. HESAP AÇMAK nedir ?
 207. HESABI ALACAKLANDIRMAK nedir ?
 208. Heiken Ashi nedir ?
 209. HEDGİNG nedir ?
 210. HAZİRUN CETVELİ nedir ?
 211. HAZİNE UMUMİ HESABI nedir ?
 212. HAZİNE TAAHHÜTLERİ nedir ?
 213. HAZİNE KONTROLÖRLERİ KURULU nedir ?
 214. HAZİNE GARANTİLERİ nedir ?
 215. HAZİNE BAŞKONROLÖRÜ nedir ?
 216. HAYVAN SİGORTASI nedir ?
 217. HAYIR KURUMLARI nedir ?
 218. HAYALİ KÂR nedir ?
 219. HAVALE ÇEKİ nedir ?
 220. HAVAALANI KONŞİMENTOSU nedir ?
 221. HAVA PARASI nedir ?
 222. HATIR BONOSU nedir ?
 223. HASILAT KİRASI nedir ?
 224. HASILA nedir ?
 225. HARP SİGORTASI nedir ?
 226. HARMONİK ORTALAMA nedir ?
 227. HARİCİ KAMBİYO nedir ?
 228. HARCIRAH nedir ?
 229. HARCAMA nedir ?
 230. HARAÇ nedir ?
 231. HANE HALKI BORÇLANMA ORANI nedir ?
 232. HAMULE SENEDİ nedir ?
 233. HAMMURABİ KANUNLARI nedir ?
 234. HAMİLE YAZILI HİSSE SENEDİ nedir ?
 235. HAMBURG YÖNTEMİ nedir ?
 236. HALKA ARZ nedir ?
 237. HALK SİGORTASI nedir ?
 238. HALK BANKASI nedir ?
 239. HÂL nedir ?
 240. HAKSIZ İNKİSAP nedir ?
 241. HAK-İŞ KONFEDERASYONU nedir ?
 242. HAKİM DURUM nedir ?
 243. HAKEDİŞ nedir ?
 244. HÜKÜMET KATKISI nedir ?
 245. HİZMET MUAMELELERİ nedir ?
 246. HİZMET AKDİ nedir ?
 247. HİSSELİ nedir ?
 248. HİFO YÖNTEMİ EN YÜKSEK FİYATLI İLK ÇIKAR YÖNTEMİ nedir ?
 249. HESAPSAL AMORTİSMAN nedir ?
 250. HESAPLARI KAPAMAK nedir ?